card

МАНАЙ ХУУДСАНД ЗОЧИЛСОН ТАНЬД БАЯРЛАЛАА.

Мокса Инженеринг ХХК нь эрчим хүчний тоног төхөөрөмж худалдаа ханган нийлүүлэлт, эрчим хүчний барилга угсралт, барилгын цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, галын дохиолол, гал унтраах систем, электроникийн засвар үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн автоматик чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.  Бид төслүүдээ зураг төсөл боловсруулахаас эхлэн, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, угсралт, туршилт, тохируулгын ажлыг бүрэн хэмжээгээр хийж захиалагчдад хүлээлгэн өгөх зарчмаар ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

-Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ (0.4-110кВ хүртэл), дэд станцын угсралт, суурилуулалт
-Харилцаа холбооны дэд бүтэц, сүлжээ
-Электроник автоматжуулалт, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
-Дулааны шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт
-Барилгын цахилгаан хангамж, барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
-Мэдээллийн технологийн зөвлөгөө өгөх, сургалт, судалгаа явуулах
-Галын дохиолол, гал унтраах системийн угсралт суурилуулалт
- Хяналтын камерын системийн угсралт, суурилуулалт
-Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэл

Contact Seller