card

Гадна цахилгаан хангамж, угсралт

Манай инженер, техникийн мэргэжилтнүүд та бүхэнд зураг төсөл боловсруулахаас эхлэн барилга байгууламжын гадна цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалт, туршилт тохируулгын ажил болон зөвлөгөө өгөх, суурилуулалтын дараах засвар үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой.
Гадна цахилгаан хангамж, угсралт
Бид дараах үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой.

Бид дараах үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой.

Сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт, оношилгоо засвар, борлуулалтын дараах үйлчилгээ
Нарны зайн станц
Салхин цахилгаан станц

Барилгын цахилгаан хангамжийн угсралт суурилуулалт, оношилгоо засвар, борлуулалтын дараах үйлчилгээ
Барилгын цахилгаан материалын нийлүүлэлт
Барилгын гадна, дотор цахилгаан угсралт
Холбоо дохиоллын угсралт

Contact Seller