card

Агааржуулалт болон салхивчийн системийн үйлдвэрлэл, угсралт

-Агааржуулалт болон салхивчийн системийн үйлдвэрлэл, угсралт

-Агааржуулалтын тоног төхөөрөмж тохируулга худалдаа

Барилга объектийн эрүүл ахуйн гол шаардлага болох агааржуулалтын системийн тооцоог хийж, түүнд тохирсон салхивчийн агаар оруулах, бохир агаар зайлуулах салхивчийн тоног төхөөрөмжийн засвар, эйр кондишн, кондиционерийн системийн угсралт, туршилт, тохируулгын ажлыг гүйцэтгэх үйл ажиллагаа явуулж байна.
Бид олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн түүхий эд, туслах материал ашиглан 0.7-1.5мм-ийн гөлмөн төмөр болон дулаалгатай пенополиуретани хавтангаар үйлдвэрлэж, угсардаг.
Агааржуулалт болон салхивчийн системийн үйлдвэрлэл, угсралт

Contact Seller