card

Цахилгааны самбар болон Щит угсралт, суурилуулалт

МОКСА ИНЖЕНЕРИНГ ХХК-нь зөөврийн дэд станц, цахилгаан щит, самбар, айл өрхийн автоматны хуваарилах хайрцаг, давхарын самбар түүний ерөнхий оролтын, тоолуурын, гэрэлтүүлгийн самбаруудыг танай байгууллагын онцлогт тохируулан захиалгаар үйлдвэрлэж, ханган нийлүүлж, угсарч байна.
Цахилгааны самбар болон Щит угсралт, суурилуулалт

Нөөц тэжээлийн самбар

Нөөц тэжээлийн системийг \төрөл бүрийн дизель, бензин агрегат, UPS, APS г.м\ хэрэглэгчийн төхөөрөмжрүү алсын зайнаас интерактив болон автоматаар залгах, салгах АВР-ын самбар

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН САМБАР

УХААЛАГ ХЯНАЛТ БҮХИЙ ХУВААРИЛАХ САМБАР

Contact Seller