Бизнесээ босгох хуудсаар дамжуулан нэмэгдүүлэх

Өнгөрсөн хэдэн жилийн хугацаанд бид цахим худалдааны вэбсайтуудыг улам бүр нарийн төвөгтэй болгож байгааг харж байна. Энэ нарийн төвөгтэй байдал нь зардлаар бий болсон юм. Таны дэлгүүрээс юу санал болгож байгааг харуулсан энгийн, шулуун зарчим нь юуны өмнө худалдах, санал болгох, санал болгох шинж чанар бүхий вэбсайт болж хувирсан юм. Энэ нь аж ахуйн нэгжийн давталтын хуудсыг дахин сэргээхэд хүргэсэн ...